Το μοτιβο σας θα ελεγχθεί πρώτα από το γραφιστικό τμήμα της εταιρείας μας. Στη συνέχεια θα σας προετοιμάσουμε μια οπτικοποίηση της τοποθέτησης του μοτίβου σας στο επιλεγμένο αντικείμενο ή υφάσμα. Η απεικόνιση θα σας σταλεί για διόρθωση στο αρχείο PDF. Εάν θέλετε να μετακινήσετε, να μεγεθύνετε ή να αλλάξετε το μοτίβο ενός αντικειμένου ή υφάσματος, ο γραφίστας θα ενσωματώσει αυτές τις απαιτήσεις και θα σας στείλει μια νέα ενημερωμένη οπτικοποίηση. Η δυσκολία προετοιμασίας γραφικών δεδομένων για εκτύπωση εξαρτάται από την ποιότητα των υλικών που παρέχετε.

Έχετε επεξεργαστεί έγγραφα σύμφωνα με το εγχειρίδιο DTP

 • Πότε να επιλέξετε αυτήν την επιλογή?  
 • Εάν έχετε ήδη εκτυπώσει το συγκεκριμένο θέμα στο παρελθόν.
 • Ετοιμάστηκε από έναν επαγγελματία σχεδιαστή γραφικών .
 • Αν είστε εσείς έμπειρος σχεδιαστής γραφικών ή είστε σίγουροι ότι τα αρχεία σας δεν περιέχουν λάθη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτύπωση.
 • Τι περιλαμβάνεται στην υπηρεσία?
  Επιθεώρηση παραδοθέντων υλικών + 30 λεπτά γραφικής εργασίας + οπτικοποίηση τοποθέτησης μοτίβου + διόρθωση σφάλματων στα παρεχόμενα υλικά + μικρές προσαρμογές οπτικοποίησης κατόπιν αιτήματός σας (μετατόπιση του θέματος, μεγέθυνση ή σμίκρυνσή του).
 • Εξαιρείται η υπηρεσία 
  Επεξεργασίες πέρα από τα πληρωμένα 30 λεπτά - όπως ένας δεύτερος γύρος προσαρμογής της τοποθέτησης, του μεγέθους ή του χρώματος θέματος κ.λπ. Θα σας δώσουμε μια τιμή για την επόμενη γραφική εργασία και θα πραγματοποιήσουμε τις προσαρμογές αφού συμφωνήσετε.
 • Κόστος 
  € 10 (χωρίς ΦΠΑ)

Έχετε δεδομένα εκτύπωσης και πρέπει να τα επεξεργαστείτε

 • Πότε να επιλέξετε αυτήν την επιλογή? 
  Όταν έχετε προετοιμάσει ένα θέμα σε διανύσματα και χωρίς σφάλματα, αλλά πρέπει να το επεξεργαστείτε ή να το αλλάξετε. Σχήμα, χρώμα ή περιεχόμενο μορφή αρχείου .
 • Τι περιλαμβάνεται στην υπηρεσία?
  Επιθεώρηση παρεχόμενων υλικών + 60 λεπτά γραφικής εργασίας + μικρές επισκευές σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας ή σύμφωνα με το εγχειρίδιο DTP + τοποθέτηση μοτίβου οπτικοποίησης + έως 3 γύρους διόρθωσης.
 • Εξαιρείται η υπηρεσία  
  Επεξεργασίες πέρα από τα πληρωμένα 60 λεπτά - για παράδειγμα, σημαντικές αλλαγές στο θέμα κ.λπ. Θα σας ενημερώσουμε για επιπλέον κόστος επεξεργασίας των γραφικών και μετά την έγκρισή σας θα προβούμε στις απαιτούμενες προσαρμογές.
 • Κόστος
  € 20 (χωρίς ΦΠΑ)

Έχετε προετοιμάσει στοιχεία και αναθέσεις για γραφικά

 • Πότε να επιλέξετε αυτήν την επιλογή?  
  Όταν έχετε προετοιμάσει μεμονωμένα μέρη του μοτίβου, π.χ. επεξεργασμένο λογότυπο, έτοιμα κείμενα, έχετε μια ιδέα για την τελική μορφή και την τοποθέτησή του και πρέπει να δημιουργήσετε ένα θέμα.
 • Τι περιλαμβάνεται στην υπηρεσία?
  Έλεγχος των υποβληθέντων υλικών + 50 λεπτά γραφικής εργασίας + γραφική σύνθεση λογότυπου και κειμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας + οπτικοποίηση της τοποθέτησης + έως 3 γύρους διόρθωσης.
 • Εξαιρείται η υπηρεσία 
  Επεξεργασίες πέρα από τα πληρωμένα 50 λεπτά - για παράδειγμα, σημαντικές αλλαγές στο θέμα κ.λπ. Θα σας ενημερώσουμε για επιπλέον κόστος επεξεργασίας των γραφικών και μετά την έγκρισή σας θα προβούμε στις απαιτούμενες προσαρμογές.
 • Κόστος 
  € 20 (χωρίς ΦΠΑ)

Χρειάζεστε ένα καίνουργιο creative design

 • Πότε να επιλέξετε αυτήν την επιλογή?  
  Όταν έχετε ανεπαρκές ή καθόλου υπόβαθρο και έχετε μόνο μια γενική ιδέα για τη μορφή του μοτίβου που θέλετε σε αντικείμενα ή υφάσματα.
 • Τι περιλαμβάνεται στην υπηρεσία? 
  Έλεγχος παρεχόμενου υλικού + 90 λεπτά γραφικής εργασίας + τηλέφωνο ή προσωπική συνεννόηση με τον γραφίστα μας + δημιουργική γραφιστική + οπτικοποίηση της τοποθέτησης μοτίβου + έως 3 γύρους διορθώσεων + αντιστάθμιση αχρησιμοποίητου χρόνου.
 • Εξαιρείται η υπηρεσία
  Προσαρμογές πέραν των πληρωμένων 90 λεπτών ή περίπλοκη γραφική εργασία - όπως περίπλοκο ρετουσάρισμα γραφικών, κατάλογοι στοιχειοθέτησης πολλών σελίδων κ.λπ.
 • Κόστος 
  € 35 (χωρίς ΦΠΑ) . Αν το σχέδιο είναι αρκετά περίπλοκο και απαιτεί χρονοβόρα επεξεργασία θα ενημερωθείτε άμεσα για το αντίστοιχο κόστος.